דן מרידור: "כפי שהליכוד מתנהג היום, זו לא אותה תנועה"
ינון מגל ובן כספית