"מרגע שביהמ"ש החליט - אוי ואבוי אם לא נקיים"
ינון מגל ובן כספית