"חוששים שהולכת לקום פה ממשלת שמאל"
ינון מגל ובן כספית