דיירת במעון 'משען' ב"ש: "לא רואה איש"
ינון מגל ובן כספית