"בג"ץ לא ירמוס את בחירת הציבור"
בן כספית ואריה אלדד