הורוביץ: "התנהגות בהמית"; פרומן: "נהניתי בשקט"
אראל סג"ל