"בשעות העומס לא נוכל להיענות לכל מי שיגיע"
איפה הכסף