"מכנים אותי נאיבי בציפייתי שרה"מ יקיים הבטחותיו"
ינון מגל ובן כספית