"ההצעה שימינה קיבלה הייתה רצינית"
ינון מגל ובן כספית