"נתניהו הולך עם השמאל - יגרום לקרע עם הימין"
אראל סג"ל