"המנהלת רצתה לפטר אותי כי אני עושה יותר מדי מילואים"
הקבינט