"היום זה בחינוך, ומחר יגידו לנו איך לאסוף את הזבל"
הקבינט