"בן הארבע שלי היה מעיר אותי ב־3 בבוקר שאשטוף לו ידיים"
סיון כהן