"מדברים על המענקים שאנחנו מקבלים - לא קיבלנו שקל"
ינון מגל ובן כספית