"בית משפט הוא לא הצגת תיאטרון"
בן כספית ואריה אלדד