"ההחלטה לפסול את חוק ההסדרה היא מידת סדום"
ינון מגל ובן כספית