"מי שהייתה ממונה על התרבות, ראתה ביצירה איום"
איפה הכסף