"אלה התומכים בסיפוח - שבויים בפחדים של '67"
ינון מגל ובן כספית