הריאיון שהתפוצץ עוד לפני שהתחיל
ינון מגל ובן כספית