"נתניהו הפקיר את העסקים הקטנים והעצמאים"
איפה הכסף