"אנחנו מנסים לייצר מציאות של שבירת קורונה"
בן כספית ואריה אלדד