"האזרחים צריכים לעלות על בריקדות ולצאת לרחובות"
ניסים משעל וגיא פלג