"העלייה בתחלואה נובעת מעלייה במספר הבדיקות"
ניסים משעל וגיא פלג