"זה הזמן לפתוח במשפט חוזר בפרשת מאיר כהן"
אראל סג"ל