"הסגר השני - מגדולי המחדלים שהיו בישראל"
ינון מגל ובן כספית