"אני מצטער על הזמן בו פרופ' סדצקי החליטה לעזוב"
בן כספית ואריה אלדד