"כולנו אמורים לרצות שלא יהיה ניגוד עניינים אצל שופטים"
ניסים משעל וגיא פלג