"נתניהו שקוע במערכה המשפטית, ומבחינתו שיישרף העולם"
הקבינט