"אני מצליח לנשום, רגע לפני חיבור למכונת ההנשמה"
ניסים משעל