"ישראל מחבלת בגרעין האיראני ומחזירה אותו לאחור"
ניסים משעל