מנכ"לית 'הולמס פלייס': "אני בעד מרד"
ג'ודי שלום ניר מוזס