"אופירה אמרה לי שאני סוכן כפול"
ינון מגל ובן כספית