"במקום לעשות תחקיר, עשו מסיבת ניצחון"
ינון מגל ובן כספית