הסוסים ברחו מהאורווה: הולכים לסגר
ניסים משעל וגיא פלג