בעל עסק של פלאפל: "יומיים הייתי בלי חשמל"
סיון כהן