"במישור המדיני אני מודאג מאוד"
בן כספית ואריה אלדד