"הקריאות לעלות עם לפידים לבלפור מדאיגות אותי"
ינון מגל ובן כספית