"מנלדלביט מושקע כל כולו בהרשעתו של נתניהו"
אראל סג"ל