"הפתרונות שהציע אגף תקציבים אינם בכיוון"
איפה הכסף