"אני לא בעד שניזום מלחמות סיכול"
בן כספית ואריה אלדד