"השנה אני לא יכול לדבר על אהבת חינם"
בן כספית ואריה אלדד