"אין סבלנות למקרי אלימות, לא מעניין מאיפה היא יצאה"
הקבינט