"אנחנו לפני גל שני של נסראללה - הוא יגיב"
ניסים משעל