"האנרכיסטיים המרכזיים הם רה"מ ושרי הליכוד"
ניסים משעל