"המצוקה קשה, לו יכולתי הייתי מתחיל לבכות"
ינון מגל ובן כספית