"ההפגנה אינה פוליטית, היא פרסונלית"
ינון מגל ובן כספית