"החומרים שהתפוצצו שימשו ליצירת דלק לטילים"
סיון כהן