"יכול להיות שגנץ ונתניהו צריכים פסיכולוג או גננת"
ינון מגל ובן כספית