"מה שאמרתי התגשם - אבל לא בניסוח"
ינון מגל ובן כספית