היתרון הטכנולוגי של ישראל במזרח התיכון נהרס?
ינון מגל ובן כספית